Nuotekų valymo procesas – koks jis?

Nuotekų valymo įrenginiai atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrinant mūsų vandens išteklių saugumą ir švarą. Šiuose valymo įrenginiuose taikomas išsamus valymo procesas, kurį sudaro keli etapai, kad iš nuotekų būtų pašalinti teršalai ir teršalai. Toliau pateikiame nuotekų valymo proceso suskirstymą:

 1. Pirminis valymas: Procesas pradedamas sijojimu, kad būtų pašalinti dideli objektai, pavyzdžiui, šiukšlės, šiukšlės ir kietosios medžiagos. Po to atliekamas smėlio šalinimas, kurio metu nusodinamas smėlis, žvyras ir kitos sunkios dalelės.
 2. Pirminis valymas: Šiame etape nuotekos nusodinamos, kad būtų atskirtos suspenduotos kietosios ir organinės medžiagos. Sedimentacijos metu sunkiosios dalelės nusėda ant dugno, sudarydamos dumblo sluoksnį. Tuomet paviršiuje esantis skaidresnis vanduo yra paruoštas tolesniam valymui.
 3. Antrinis valymas: Šiame etape daugiausia dėmesio skiriama biologiniam nuotekų valymui. Pirminio valymo vanduo patenka į aeracinius rezervuarus, kuriuose pridedama deguonies ir specialiai parinktų mikroorganizmų. Šie mikroorganizmai skaido organines medžiagas, paversdami jas nekenksmingais šalutiniais produktais, tokiais kaip anglies dioksidas ir vanduo. Mikroorganizmų augimui ir veiklai būtinas aeracijos procesas.
 4. Galutinis apdorojimas:  Po antrinio apdorojimo visos likusios suspenduotos kietosios medžiagos ir mikroorganizmai pašalinami toliau nusodinant arba filtruojant. Likusiems patogenams sunaikinti gali būti taikomi cheminės dezinfekcijos metodai, pavyzdžiui, chloravimas arba ultravioletinių spindulių (UV) poveikis.

Atliekant šiuos valymo procesus, nuotekos iš nešvaraus, užteršto vandens tampa švariu, saugiu vandeniu, kurį galima grąžinti į aplinką arba pakartotinai naudoti drėkinimui, pramoniniams procesams ar net geriamajam vandeniui.

Svarbu pažymėti, kad konkretūs valymo metodai ir procesai gali skirtis priklausomai nuo nuotekų valymo įrenginių pajėgumo ir gaunamų nuotekų kokybės. Tačiau pagrindinis tikslas išlieka tas pats: veiksmingai pašalinti teršalus, apsaugoti visuomenės sveikatą ir išsaugoti mūsų vandens išteklius.

Nors nuotekų valymo procesas yra sudėtingas, reikalaujantis pažangių technologijų ir žinių, jis yra labai svarbus siekiant išlaikyti tvarią ir sveiką aplinką visiems.

Pirminis valymas

Nuotekų valymo procese pirminis valymas yra antrasis etapas po pirminio valymo. Šiame svarbiame etape daugiausia dėmesio skiriama fiziniam didesnių kietųjų dalelių ir organinių medžiagų pašalinimui iš nuotekų.

Pirminio valymo metu nuotekos patenka į didelius nusodintuvus, vadinamus pirminiais nusodintuvais. Šie rezervuarai suprojektuoti taip, kad nuotekos tekėtų lėtai, todėl kietosios medžiagos ir kitos dalelės nusėda.

Kai nuotekos patenka į pirminius nusodintuvus, sunkesnės medžiagos dėl gravitacijos nusileidžia į dugną, o lengvesnės išplaukia į paviršių. Šis procesas, vadinamas sedimentacija, leidžia atskirti kietąsias daleles nuo skysčio.

Nusėdusios kietosios dalelės, arba dumblas, surenkamos ir toliau apdorojamos. Priklausomai nuo įrenginio, dumblas gali būti papildomai apdorojamas, kad iš jo būtų išgautos naudingos medžiagos, arba gaunamas šalutinis produktas, vadinamas bioskaidžiu dumblu, kuris gali būti naudojamas kaip trąša arba energijai gaminti.

Išvalytas skystis, dar vadinamas nuotekomis, siunčiamas toliau apdoroti antriniame valymo etape. Nors pirminio valymo metu pašalinama nemažai kietųjų dalelių ir stambiųjų dalelių, nuotekos nėra visiškai išvalomos.

Apskritai pirminis valymas atlieka labai svarbų vaidmenį nuotekų valymo procese, nes sumažina organinę apkrovą, pašalina didesnes kietąsias daleles ir pagerina tolesnių valymo procesų efektyvumą. Šalindamas šias kietąsias daleles, pirminis valymas padeda išvengti įrangos pažeidimų ir užtikrina visos valymo sistemos veiksmingumą.

Atminkite, kad nuotekų valymo įrenginiuose, siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą nuotekų valymą, naudojami keli valymo procesai. Pirminio valymo etapas yra tik vienas šio išsamaus proceso etapas, vedantis į kitą etapą – antrinį valymą.

Antrinis apdorojimas

Po pirminio valymo proceso nuotekos paruošiamos antriniam valymo etapui. Čia pašalinama didžioji dalis nuotekose esančių organinių medžiagų ir teršalų. Antrinio valymo metu daugiausia dėmesio skiriama biologiniam nuotekų valymui, kad būtų suskaidytos ir pašalintos ištirpusios ir suspenduotos organinės medžiagos.

Vienas iš dažniausiai naudojamų antrinio valymo metodų yra veikliojo dumblo procesas. Šio proceso metu nuotekos sumaišomos su didele mikroorganizmų populiacija, vadinama aktyviuoju dumblu. Šis dumblas – tai bakterijų, grybų ir pirmuonių mišinys, kuris aktyviai vartoja ir skaido nuotekose esančias organines medžiagas.

Aktyviojo dumblo procesas vyksta aeraciniuose rezervuaruose, į kuriuos nuolat tiekiamas oras, kad mikroorganizmai gautų deguonies. Mikroorganizmai, maitindamiesi organinėmis medžiagomis, auga ir sudaro floką – mikroskopinių dalelių masę. Šis flokas padeda lengviau pašalinti organines medžiagas iš nuotekų.

Mikroorganizmams sunaudojus organines medžiagas, mišinys patenka į antrinius valytuvus. Čia flokas nusėda ant dugno, sudarydamas dumblo sluoksnį, vadinamą aktyviuoju dumblu. Tada nuskaidrintas vanduo arba nuotekos surenkamos iš skaidrintuvo viršaus ir išleidžiamos tolesniam valymui arba išleidimui į aplinką.

Aktyviojo dumblo procesas yra labai veiksmingas šalinant iš nuotekų organines medžiagas, suspenduotas kietąsias daleles ir maistingąsias medžiagas. Jis gerokai sumažina teršalų koncentraciją ir pagerina bendrą išvalytų nuotekų kokybę. Po šio proceso dažnai atliekami papildomi valymo etapai, pavyzdžiui, dezinfekcija, kad būtų dar labiau pašalinti kenksmingi patogenai ir mikroorganizmai.

Antrinio valymo etapas atlieka labai svarbų vaidmenį nuotekų valymo įrenginiuose, nes gerokai sumažina išvalytų nuotekų poveikį aplinkai. Jis padeda apsaugoti priimančių vandens telkinių, pavyzdžiui, upių ir ežerų, kokybę, užtikrindamas, kad išleidžiamos nuotekos atitiktų griežtus vandens kokybės standartus.

Apskritai antrinis valymas yra labai svarbus nuotekų valymo proceso etapas. Jame panaudojama mikroorganizmų galia veiksmingai skaidyti ir šalinti iš nuotekų kenksmingus teršalus, todėl nuotekos tampa saugesnės aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Tretinis apdorojimas

Tretinis valymas – tai trečiasis ir paskutinis nuotekų valymo proceso etapas. Jis skirtas toliau šalinti visus likusius teršalus iš išvalytose nuotekose, kad jos atitiktų griežtus vandens kokybės standartus. Šiame etape naudojamos pažangios valymo technologijos, kad būtų užtikrintas aukščiausias išvalymo lygis prieš pakartotinai panaudojant vandenį arba išleidžiant jį atgal į aplinką.

Tretinio valymo metu įvairiais metodais pašalinamos visos likusios kietosios medžiagos, organinės medžiagos ir ištirpusios medžiagos. Šie metodai gali būti šie:

 1. Filtravimas: Filtravimas yra įprastas tretinio apdorojimo metodas. Vanduo praleidžiamas per filtrus, pagamintus iš smėlio, antracito anglių ar kitų medžiagų, kad būtų pašalintos smulkios dalelės, bakterijos ir kitos priemaišos.
 2. Dezinfekcija: Dezinfekcija yra labai svarbi siekiant sunaikinti nuotekose likusius patogenus ir ligas sukeliančius mikroorganizmus. Įprasti dezinfekavimo metodai – chloro, ultravioletinių spindulių (UV) arba ozono naudojimas.
 3. Cheminė oksidacija: Cheminė oksidacija naudojama organiniams junginiams, kurių vis dar gali būti nuotekose, suskaidyti. Cheminės medžiagos, pavyzdžiui, chloro dioksidas arba kalio permanganatas, dedamos į vandenį, kad oksiduotų ir suskaidytų šiuos junginius.
 4. Adsorbcija: Adsorbcija – tai procesas, kurio metu ištirpusiems organiniams junginiams, pesticidams ir kitiems pėdsakiniams teršalams pašalinti iš vandens naudojama aktyvinta anglis arba kiti adsorbentai.

Taikant šiuos pažangius valymo metodus, tretinis valymas pagerina išvalytų nuotekų kokybę iki lygio, tinkamo įvairioms reikmėms, pvz:

 • Tretiniu būdu išvalytas nuotekas galima toliau apdoroti ir naudoti ne geriamajam vandeniui, pavyzdžiui, drėkinimui, pramoniniams procesams ir tualetų plovimui.
 • Išleidimas į aplinką: Išvalytos nuotekos gali būti išleidžiamos į priimančius vandens telkinius, pavyzdžiui, upes ar vandenynus, laikantis griežtų vandens gyvūnijos ir ekosistemų apsaugos taisyklių.
 • Požeminio vandens papildymas: Tretiniu būdu išvalytos nuotekos taip pat gali būti tiekiamos į požeminius vandeninguosius sluoksnius, kad papildytų požeminio vandens atsargas.

Tretinis valymas yra labai svarbus nuotekų valymo proceso etapas, užtikrinantis, kad išvalytas vanduo būtų aukštos kokybės, saugus aplinkai ir visuomenės sveikatai. Pašalindamas papildomus teršalus, jis sumažina taršos tikimybę ir palaiko tvarią vandentvarkos praktiką.

Atminkite, kad tretinis valymas yra tik viena iš bendro nuotekų valymo proceso dalių. Norint visapusiškai suprasti nuotekų valymo įrenginių reikšmę ir tai, kaip jie prisideda prie visuomenės sveikatos ir darnaus vystymosi, svarbu atsižvelgti į visus etapus – nuo pirminio valymo iki galutinio valymo.Galbūt domėtis ir apie maisto perdirbimą? Čia galite pasiskaityti apie tai plačiau.

Parašykite komentarą